MÜSABİQƏNİN MƏRHƏLƏLƏRİ
Qeydiyyat
Qeydiyyatdan keçmək, sorğularda iştirak
1
2
Test imtahanları
  1. Ümumi bilik testi
  2. Qabiliyyət testi
  3. Sosial intellekt və liderlik potensialının qiymətləndirilməsi testi
Yarımfinal
Komanda daxilində işgüzar tapşırıqlar
3
4
Final
Komanda daxilində işgüzar tapşırıqlar